Kollektivet ble i 1988 omdannet til en privat stiftelse (et selvstendig rettsobjekt) som er pålagt å følge Lov om Stiftelser. Bakgrunnen for dette var eget ønske om en friere stilling med tanke på å kunne utvikle virksomheten på den måten som ble ansett som mest tjenelig for ungdommene.

Året etter ble det opprettet en egen videreføringsenhet i Stavanger; Gata 51. Denne hadde til hensikt å gi et tilbud til ungdommene som var ferdige med oppholdet på kollektivet, men som ennå ikke var klare til å bo for seg selv.

I 1994 ble det opprettet en enhet på Sand som inneholdt en kafé; Fargeriet og et lite bofellesskap; Gata 6 (tidl. 12). I 2000 kjøpte SHK Langgata 2 i Stavanger, hvor vi tilbyr bl.a tidligere ungdommer en varig tilknytning med ulike tilbud som arbeidstreningstilbud / felleskap, fritidsaktiviteter, sosialt nettverk og grupper.