Vi ønsker å tydeliggjøre at uansett tid og varighet, uansett innstilling og motivasjon, så vil tiden ungdommene er i Stiftelsen gjøre ett eller annet med dem. Vårt håp er at det vil prege ungdommen på en god måte slik at de så snart som mulig begynner å stake ut en ny kurs i livet. Kursendringen tar ofte tid, og det kan være godt å minne seg selv på at en er på vei, at en stadig lærer og modnes, og en får verdifulle erfaringer, minner og opplevelser underveis.