Vårt bofellesskap i Stavanger Gata 24 er et mindre bofellesskap, og stiftelsen sitt tilbud for elever som er klare for større utfordringer knyttet til det å bo i by. Her får ungdommene mulighet til å prøve seg ut på reelle arenaer samtidig som de bor i et trygt bofellesskap. Det ligger midt i et boligområde men med stor hage og flere små terrasser. De generelle kravene for å bo her er frivillighet. Det er også viktig at ungdommen har et avklart forhold til egen rusavhengighet, og er deltagende i arbeid/skole og gjerne deltar i en fast fritidsaktivitet. Her er plass til 6 ungdommer.


SHK blir en viktig hjemlivsarena for mange av ungdommene og vi blir derfor opptatt av å diskutere og prate mye om hvordan man bør oppføre seg, gjøre opp for seg og hvordan bo med hverandre. Dette gjøres i grupper, samlinger og i løpet de daglige gjøremålene og når situasjoner oppstår og også i enkeltsamtaler med ungdommer. I ett medleverskap der alle, både ungdom og voksne, vet vi skal være sammen ofte i dages- og ukesvis, dele måltid og TV krok får en nærmest en egen begrunnelse for å forebygge, evt. løse opp i konflikter. Dette gjelder både voksne - voksne, og ungdom - voksne.

Blant viktige områder for å kunne lykkes synes å være at ungdommene er i stand til å opprettholde kontakt med normalsamfunnet (unngå isolering) og dermed oppnå muligheter for prososial påvirkning. Vi har åpne bofellesskap og legger til rett for at ungdommene og voksne kan ha besøk med hjem og deltar på aktiviteter i nærmiljøet.

Målet er å gradvis forberede ungdommen på å klare seg selv. Det å bo i en by gir større utfordringer og det er viktig at ungdommene i denne fasen har trygge og gode rammer rundt seg. Ungdommene vil her trenge større støtte i å mestre livet utenfor bofellesskapet. Her møter ungdommene større utfordringer i form av mer frihet, som også krever at de må ta ansvar for egen tilværelse. 

utegt