Gata 24 er et mindre bofellesskap og Stiftelsen sitt tilbud for elever som er klare for større utfordringer knyttet til det å bo i by. Huset ligger i Prinsensgate 24 på Kannik i Stavanger, og gir ungdommene mulighet til å prøve seg ut på reelle arenaer, samtidig som de bor i et trygt bofellesskap. Huset ligger midt i et boligområde men med stor hage og flere små terrasser. De generelle kravene for å bo her er frivillighet, ha et avklart forhold til egen rusavhengighet, fungering i arbeid eller skole og deltagelse i en fast fritidsaktivitet. Her er plass til 6 ungdommer.