Hva etterpå?

Alle som har vært ungdommer i behandling kan – om ønskelig beholde en tilhørighet til Stiftelsen, ved å fortsette å holde kontakt med SHK-nettverket, komme på besøk og/eller delta på tradisjoner, treff og turer.

Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet

mapmarkerHim 63
4230 Sand

contact_phonetlf: 52 79 07 00