Familiearbeidet

Vi vet at båndene mellom ungdommene, foreldre og andre nære er viktige. Familie og nettverk er sentrale samarbeidspartnere, og også viktige kilder til kjennskap og kunnskap om ungdommene. Forskning viser også at det å involvere familie- og nettverk i behandlingsprosessen har betydning for behandlingsresultatet. Vi ser på det som viktig at vi i den tiden ungdommene er plassert i Stiftelsen har ulike treffpunkt med familien og andre nære.