Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet gir et tilbud til ungdommer med omfattende og vedvarende rusmisbruk, adferdsproblem i forhold til skole, familie, fritid og kriminalitet. De vil også ofte i varierende utstrekning ha psykiske vansker og / eller psykiske lidelser.

Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet erfarer at mange av våre ungdommer har utviklingstraumer/komplekse traumer, og det ligger i betegnelsen at deres utvikling er både påvirket og skadet. Det er påvist at sentrale områder i barnets hjerne påvirkes og endres av tidlig og vedvarende traumebelastning. Dette gjelder særlig:

  • Tilknytningssystemet
  • Systemet for krisehåndtering
  • Emosjonssystemet
  • Hukommelsen
  • Evnen til refleksjon og selvforståelse

Vansker på disse områdene viser seg i generelle reguleringsproblemer.