Målsetting

Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet skal gi den enkelte elev mulighet til økt menneskelig og sosial kompetanse og økt innsikt i egen situasjon, for at de skal kunne foreta en nødvendig kursendring, med sikte på et verdig liv.