Å gjøre det mulig umulige mulig

Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet er en privat ideell stiftelse. Stiftelsen sitt hovedformål er å gi et langvarig tilbud til ungdom med blant annet rusproblemer, som kan eller skal plasseres med hjemmel i Lov om barnevernstjenester eller Lov om pasientrettigheter og som tilbys en varig tilknytning til Stiftelsens nettverk. All annen virksomhet i Stiftelsen skal fremme hovedformålet.

Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet

mapmarkerHim 63
4230 Sand

contact_phonetlf: 52 79 07 00