Hiimsmoenkollektivet ble etablert på Sand i Ryfylke i 1982, som et fylkeskommunalt kollektiv for ungdom med rusproblemer. I starten bodde det 6 medarbeidere og 6 ungdommer på Hiimsmoen. Det ble sett på som et "bo - og arbeidskollektiv", den gang med tilskudd fra Kommunal og arbeidsdepartementet.

Etableringen var på mange måter en del av "Hassela - bølgen " i Norge, med svenske K.A. Westerberg og russiske Anton Makarenko som ideologer. Kollektivene representerte et alternativ og delvis også en protest til det etablerte behandlingsapparatet for unge rusmisbrukere. Begreper som solidaritet, kamp, likhet og fellesskap stod sentralt i det daglige arbeidet.

Gjennom alle disse årene har det pågått en kontinuerlig fag-, personal- og organisasjonsutvikling og Stiftelsen fremstår i dag på de fleste områder som nokså annerledes enn slik det var i begynnelsen