«SHK NETTVERKET” vil si huset i Langgata 2, Stavanger (bykontoret), men også relasjonene mellom de som bor og har bodd og arbeidet i Stiftelsen opp i gjennom tidene, det være seg voksen eller ungdommer. Ungdommene kan oppsøke bykontoret og/eller bli invitert til å delta på aktiviteter som; trim, yoga «langdag», velværedager, tema–dager/helger, jentegrupper, helgeturer eller bare «et sted å være» så lenge de ønsker det, etter utskriving. Vi tilbyr også aromaterapimassasje og øreakupunktur.

Vi informerer og invitere via jungeltelegraf, facebook – og hjemmesider, skriftlige invitasjoner og SMS. Stiftelsen arrangerer også treff i andre store norske byer hvor flere tidligere ungdommer har bosatt seg.

SHK ønsker å gi et tilbud om langsiktig tilhørighet og jobber for å bygge opp et nettverk i og rundt Langgt 2, der tidligere ungdommer utgjør kjernegruppen i solidaritet med hverandre. Dette uansett hvordan det går med en, bare en respekterer SHK regler og kultur i fellesskapet. 

For å være en del av kjerne gruppen i «SHK NETTVERKET” må hver enkelt selv ta hoved initiativ til dette selv. Det er mulig at det ikke er voksne fra den enkeltes ungdoms tid på kollektivet, men det er et mål at ungdommen skal kjenne igjen Hiimsmoen - atmosfæren og kulturen. Vi håper denne satsingen blant annet redusere eventuell frykt for å knytte seg til Stiftelsen og personer involvert, og at det også motiverer til og opprettholder rusfrihet og sosial aktivitet.