Skoletilbudet

Ungdommer med rett til videregående opplæring, søkes enten inn på ordinære kurs eller individuelt tilpasset undervisning. Vi har godt samarbeid med de aktuelle videregående skolene, både på Sand/Sauda og i Stavanger.

Hiimsmoen skole

Hiimsmoen skole ble åpnet 17.oktober 2017 og er et alternativt skoletilbud som holder til i koselige lokaler over verkstedet på Hiimsmoen. Skoletilbudet er frivillig og skal bygge opp under rusbehandlingen. Her får elevene mulighet for å ta igjen tapt undervisning, delta på kurs og påvirke egen timeplan. Skolen vil gi mulighet for å forberede ungdommer for videre skolegang, samt gi økt kompetanse i de ulike fagene vi tilbyr.

Timeplan

Hiimsmoen skole har tilbud om undervisning mandag-torsdag 9.00-14.30, og fredag 9.00-12.00. Elevene bestemmer i forkant av en ny periode hvilke fag en ønsker å være med på, og på den måten tilpasser vi skolehverdagen til hver enkelt elev. Med andre ord; en kan delta på så mye, eller så lite som en orker selv. Det viktige er at det eleven bestemmer seg for skal vare i fire uker. Det vil si at en kan ikke komme og gå som en selv ønsker, men man forplikter seg til det man har bestemt seg for.

Noen av fagene Hiimsmoen skole kan tilby er leseloftet, forskertimen, matematikk, norsk, klatring og egen elevbedrift. Vi har som mål at elevene skal lære ut fra det nivået de er på selv, og vi bruker så lang tid som vi må- hos oss har vi ikke hastverk!

Det er viktig å være klar over at en ikke får vitnemål og karakterer hos oss, men en vil i løpet av året bli tilbudt ulike kurs som for eksempel brattkortkurs, båtførerprøven, førstehjelpskurs osv. Elevene kan veldig gjerne komme med ønsker til hvilke kurs som er av interesse. Som elev hos oss blir du formelt registrert som elev ved Bryne videregåande skule, avd. Hiimsmoen. Den opplæringen du får hos oss vil du kunne nyttiggjøre deg i videre skolegang når du flytter fra kollektivet

Fravær

På Hiimsmoen skole har vi ikke regelen om 10 % da det er behandlingen som skal stå i fokus. Likevel vil eleven bli kalt inn til samtale dersom fraværet er mer enn 3 dager i løpet av en periode. Da kan det være en sammen kommer frem til at eleven trenger pause, og heller bør starte perioden etter, eller at en motiverer til å fortsette ut perioden. Hver enkelt elev er ulik, derfor er det ikke en fast regel som gjelder.