Medleverskapet vårt

Bofellesskapene er hjemmet til de som jobber der. De voksne er tilstede over lengre perioder, og medleverskapet oss imellom danner utgangspunktet for behandlingstilbudet. Vi har et eget videregående skoletilbud, ulike arbeidstreningstiltak, familie- og nettverksarbeid og et omfattende aktivitets- og fritidstilbud. Oppholdstiden i behandlingen vil være avhengig av hvor langt den enkelte ungdom er kommet i sin utvikling. Felles for alle ungdommer er at de begynner sin behandling på Hiimsmoenkollektivet på Sand, deretter kan de, hvis ønskelig, flytte videre til et av de andre bofellesskapene på Sand eller i Stavanger.

Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet

mapmarkerHim 63
4230 Sand

contact_phonetlf: 52 79 07 00