Vi samarbeider med Fund for Armenian Relief (FFAR) for å bedre vilkårene til familiene vi møter i Armenia.  Vi jobber målrettet med solidaritetsprosjektet gjennom hele året, og gjør ulike arbeidsoppgaver, dugnad og forestillinger til inntekt for prosjektet.

Hver sommer drar vi til Armenia hvor ungdommene får mulighet til å være betydningsfulle for barn og familier som lever under vanskelige kår. De ungdommer som har bodd en stund i SHK har mulighet til å søke om å delta i prosjektet og turen til Armenia. SHK dekker reise og opphold.

En viktig del av arbeidet handler om å treffe barn og deres familier i deres miljø. Vi reiser rundt i landet og treffer ulike mennesker. Vi har tett samarbeid med FFAR som er med på å bygge opp turen, og de fungerer som tolk og rådgivere for ungdommene våre.

Det er ungdommene selv som skal fordele midlene vi har samlet inn gjennom året. Midlene skal kunne gi familiene muligheter på sikt, og være bærekraftig. Vi kjøper for eksempel en ku som kan gi melk eller bygger et drivhus som kan gi matproduksjon. Målet med prosjektet er å gi hjelp til selvhjelp til fattige familier i Armenia. På denne måten bidrar vi med tiltak som på sikt genererer inntekt, og videre skaper en bedre hverdag for barn og deres familier.

Ungdommene har underveis og i etterkant ansvar for å dokumentere og gjenfortelle om årets prosjekt i form av blogg, bilder og film.

Se vår blogg her: http://prosjektarmenia.blogspot.com/

Armeniaprosjektet kan være en viktig og positiv del av behandlingen. Ungdommen får mulighet til å jobbe mot et mål. Vi har erfaring med at ungdommene ofte sitter igjen med et større perspektiv og en takknemlighet for sin egen situasjon. Samtidig som de får møte en helt annen kultur og historie. Det er en sterk verdi i å få mulighet til å hjelpe andre, og ikke alltid være den som tar i mot. Vi er veldig stolt av dette prosjektet.

 

Se video her: