Vi samarbeider med Fund for Armenian Relief, og jobber sammen med disse for å bedre vilkårene til familiene vi møter i Armenia.  Vi jobber målrettet med solidaritetsprosjektet gjennom hele året, og gjør ulike arbeidsoppgaver og forestillinger til inntekt for prosjektet.

Hver sommer drar vi til Armenia hvor ungdommene får mulighet til å være betydningsfulle for barn og familier som lever under vanskelige kår. De ungdommer som har bodd en stund i stiftelsen har mulighet til å søke om å delta i prosjektet og turen til Armenia.

I løper av året er de ungdommene og voksne som har forpliktet seg til prosjektet med på å jobbe inn midler til prosjektet. Hiimsmoenkollektevet dekker reise og opphold men pengene som gis til familiene er ungdommene og voksne med på å samle inn. Blant annet via veldedighetskonsert, loppemarket, utvask av hus og hytter og lignende.

En viktig del av arbeidet handler om å treffe barn og deres familier i deres miljø. Vi reiser rundt i landet og treffer ulike mennesker. Vi har tett samarbeid med FFAR som er med å bygge opp turen, og de fungerer som tolk og rådgivere for ungdommene våre.

Det er ungdommene selv som skal fordele midlene vi har samlet inn i løpet av året. Midlene skal kunne gi familiene muligheter på sikt. Vi kjøper for eksempel en ku som kan gi melk eller bygger et drivhus som kan gi matproduksjon. Målet med prosjektet er å gi hjelp til selvhjelp til fattige familier i Armenia. På den måten bidra med tiltak som på sikt genererer inntekt, og gjennom dette forhåpentligvis bidra til at dette skaper en bedre hverdag for barn og deres familier.

Ungdommene har underveis og i etterkant ansvar for å dokumentere og gjenfortelle om årets prosjekt i form av blogg, bilder og film.

Se vår blogg her: http://prosjektarmenia.blogspot.com/

Armeniaprosjektet kan være en viktig og positiv del av behandlingen.  Ungdommen får muligheten til å jobbe mot et mål. Vi har erfaring med at ungdommene ofte sitter igjen med et større perspektiv og en takknemlighet for sin egen situasjon. Samtidig fsom de får møte en helt annen kultur og historie. Det er en sterk verdi i å få mulighet til å hjelpe andre og ikke alltid være den som tar i mot. Vi er veldig stole av dette prosjektet.

 

Se video her: