Velkommen til Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet

Vi er en barnevernsinstitusjon som er organisert som et kollektiv med levefellesskap mellom medarbeiderne og ungdommene. Vi har dyktige og engasjerte medarbeidere med mye erfaring og som har et bredt spekter av fag- og yrkesbakgrunn. Målgruppen vår er unge mennesker, i alderen 14 - 20 år, med problemer knyttet til rusmiddelavhengighet.


Vi har nå over 30 års erfaring i endrings- og motiveringsarbeid med unge mennesker med problemer knyttet til rusmisbruk. Hovedsetet vårt er på Sand i Ryfylke, Rogaland. Ungdommene vi tar imot flytter inn på kollektivet vårt på Hiimsmoen. For ungdommer som er klare for flytting til mindre bofellesskap, har vi tilbud om dette i Stavanger. I siste del av oppholdet tilbys behandling i egen bolig. Stiftelsen har et mangfoldig aktivitetstilbud, et veletablert skole- og arbeidstreningstilbud, samt et variert familiearbeid og terapitilbud. I tillegg tilbys ungdommene en langsiktig og varig tilknytning til Stiftelsen sitt nettverk.

Å gjøre det mulig umulige mulig


KONTAKT OSS
Him 63, 4230 Sand
Telefon nr: 52 79 07 00 Fax nr: 52 79 07 01 post@hiimsmoen.no

Intranett
Logg på her