Ledige stillinger som miljøterapeut (medlever) på Hiimsmoenkollektivet i Suldal

Arbeidsgiver

Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet

Stillingstittel

Årsengasjement og kortere vikariat/ekstravakter

 

Ansettelsesform

Vikariat

Vi ønsker deg:

  • som kunne tenkt deg en spennende og annerledes bo- og arbeidssituasjon
  • som er utdannet sosionom, barnevernspedagog, vernepleier eller annen bachelor, alternativt har erfaring fra barnevernsinstitusjon
  • som er personlig egnet, kreativ og målrettet i arbeidet med unge mennesker
  • som kan samarbeide godt i fellesskap, men også jobbe selvstendig
  • som kan uttrykke deg godt skriftlig og muntlig
  • som tror at menneskers mulighet til endring ligger i den enkelte og har nysgjerrighet på hvordan vi som hjelpere kan legge til rette for denne muligheten

 

Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet legger vekt på kontinuerlig veiledning, både i gruppe og individuelt. Arbeidet med ungdommene som bor hos oss stiller store krav til det faglige arbeidet. Vi legger vekt på å drive med et bredt mangfold av aktiviteter sammen med ungdommene.

 

Arbeidstid: Medleverskap med rundt 12 uker fri i året, samt 5 ferieuker.

Turnus legges vanligvis opp med 3 uker arbeid og deretter 1 uke fri, lengre intervall er mulig.

Turnus tillempes individuelle ønsker.

For alle stillinger gjelder: Lønn etter avtale. Tidspunkt for tiltredelse kan diskuteres.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til besøk og intervju på Hiimsmoenkollektivet i Suldal. Kopi av vitnemål, attester og referanser må leveres ved intervju. Gyldig politiattest kreves ved ansettelse. Søknad med vedlagt CV sendes på mail til vår epost adresse

 

Om arbeidsgiveren

Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet er en privat ideell stiftelse etablert i 1982 med virksomhet både i Suldal og Stavanger. Vi er en barneverninstitusjon organisert som et kollektiv med bo- og levefellesskap. Vi tilbyr behandling til ungdommer i alderen 15 - 18 (20) år i målgruppen "alvorlig eller vedvarende rusmisbruk" plassert etter barnevernsloven. Målsettingen er å motivere og gi den enkelte mulighet for endring. Verdiene er fundamentet som all virksomhet i Hiimsmoen aktivt bygger på. For mer informasjon se vår hjemmeside www.hiimsmoen.no

 

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson

Hanne L-Johansen

Stillingstittel

Adm.personal

Mobil

958 41 567

 

Kontaktperson

Laila Gjellestad

Stillingstittel

Daglig leder

Mobil

992 65 527