Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet er en ideell stiftelse som har som hovedformål å gi et langvarig tilbud til ungdommer med rus- og atferdsproblemer i alderen 15-18 (20). Vi er organisert som kollektiv med medleverskap. Hovedsete ligger i Suldal i Ryfylke, vi har også en avdeling i Stavanger. Det er nå 40 medarbeidere tilknyttet Stiftelsen. Se ellers vår hjemmeside www.hiimsmoen.no for mer informasjon.

 

Medarbeider i administrasjonen  (100%) Vikariat med varighet til 15.08.20.

Arbeidssted: Hiimsmoen på Sand

 

Vi ønsker en person med:

  • Solid kjennskap til regnskapsføring; særlig bokføring, avstemming og årsoppgjør
  • IT-kunnskap
  • HMS – kunnskap
  • Kjennskap til bygg og forsikring
  • God orden og oversikt
  • Høyere utdanning (ønskelig, ikke krav)
  • Evne til struktur og selvstendighet

 

For stillingen gjelder:

Lønn etter avtale.

Mulighet for veiledning.

Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Spørsmål rettes til Leder for Stiftelsen tlf. 99265527 eller til adm. på tlf. 95841567 v/Hanne

Tiltredelse: Snarest.

 

Søknadsfrist: 01.11.19.

Gyldig politiattest kreves ved ansettelse.

Søknad og CV, samt rettkjente attester og vitnemål, sendes Hiimsmoenkollektivet, Him 63,

4230 SAND evnt. til post@hiimsmoen.no