Kort om stillingen

Du blir en kjærkommen del av et spennende teamet, som jobber og bor med ungdommer i alderen 14-20 år som er plassert etter lov om barnevernstjenester med et omfattende rusmisbruk. Sammen motiverer vi og legger tilrette for at ungdommer får de beste mulighetene til positiv forandring, slik at de kan komme på rett spor med livene sine.

Hiimsmoenkollektivet ligger 5 km fra tettstedet Sand i Ryfylke. Der finnes et stort tun med et hovedhus og flere nærliggende bygninger, blant annet Hiimsmoen skole, kontorer, verksted, festsal, treningsrom, stall og leiligheter. Plassen har store utearealer med ridebane, klatresopp, skateområde, sandvolleyball bane og store terrasser og plener. Her bor inntil 8 ungdommer. Gata 6 er adressen til huset som Stiftelsen eier på Sand. Huset er lokalisert midt i Sand sentrum, men har stor terrasse og plen utenfor. Her bor inntil 3 ungdommer.

Som miljøterapeut hos oss får du din egen hybel / leilighet og du arbeider i henhold til turnus med 3 uker arbeid etterfulgt av en uke fri (innenfor forholdstallet kan det gjøres individuelle tilpasninger).

 Hvordan er stemningen på jobben?  

«Ingen dag er den andre lik, og arbeidet føles svært givende. Man har store muligheter til å påvirke arbeidstiden sin, og hvor mye ansvar man vil ha, noe jeg setter stor pris på!»

«Vi lever sammen i et herlig fellesskap og bruker mye tid sammen, både i løpet av arbeidsdagene og på fritiden. Det kan være alt fra å trene, reise, quiz, gå på kino osv.»  

Flere ting som gjør livet ekstra hyggelig hos oss

  • Et miljø der vi med nysgjerrighet og kreativitet skaper en forandring.

  • Et bredt tilbud av turer og aktiviteter.

  • Gode lønnsforhold, forsikrings- og pensjonsordning.

  • God sabbat/permisjonsordning med blant annet mulighet for 3 måneder fri med lønn etter 3 år. 

Hvem er vår nye helt?

  • Som person tror vi at du er kreativ og målrettet, liker turer og aktiviteter, samt trives med å samarbeide i et stort fellesskap, men også kan jobbe selvstendig. 

  • 3-årig høyskole eller universitetsutdanning som sosionom, barnevernspedagog, vernepleier eller annen relevant bachelor grad.  

  • Har du videreutdanning eller erfaring innen rus- og avhengighet og/eller psykiskhelsearbeid blir vi ekstra glad 

  • Kan utrykke seg godt både skriftlig og muntlig.

  • Har førerkort klasse B 

 

Spørsmål rettes til Hanne Lund Johansen på tlf. 95841567 eller Laila Gjellestad på tlf. 99265527 

Søknadsfrist: 20.05.24 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til besøk og intervju på Hiimsmoenkollektivet i Suldal. 

Kopi av vitnemål, attester og referanser må leveres ved intervju. Tilfredsstillende politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men leveres før tiltredelse.  

Søknad med vedlagte CV sendes til post@hiimsmoen.no