Vi ønsker deg:

 • som kunne tenkt deg en spennende og unik bo- og arbeidssituasjon
 • som har minimum 3-årig høyskole eller universitetsutdanning som sosionom, barnevernspedagog, vernepleier eller annen relevant bachelor. Personlig egnethet vil i stor grad bli vektlagt
 • som har relevant erfaring
 • som gjerne har videreutdanning eller erfaring innen rus- og avhengighet og/eller psykisk helsearbeid
 • som er kreativ og målrettet i arbeidet med unge mennesker
 • som liker aktiviteter og turer som en del av det miljøterapeutiske arbeidet
 • som trives med å samarbeide i et fellesskap, men som også kan jobbe selvstendig
 • som kan uttrykke deg godt skriftlig og muntlig
 • som trives i en dynamisk og variert hverdag
 • som har faglig og personlig trygghet
 • som har førerkort klasse B

SHK tilbyr:

 • et bredt og godt faglig miljø der det legges opp til kontinuerlig veiledning, både i gruppe og individuelt
 • en spennende bo- og arbeidssituasjon der vi tror at menneskets mulighet til endring ligger i den enkelte
 • et miljø der vi er nysgjerrige og kreative på hvordan vi som miljøterapeuter kan tilrettelegge for endring
 • god mulighet til å påvirke og utvikle alle sider av organisasjonen
 • mulighet for personlig vekst
 • en variasjon i oppgaver og arbeidsmengde i en dynamisk hverdag
 • din egen leilighet/hybel
 • et bredt mangfold av turer og aktiviteter
 • gode lønnsforhold, pensjonsordning og forsikringsordning

For alle stillinger gjelder følgende:

 • Arbeidstid: Medleverskap med ca. 12 uker fri i året, samt 5 ferieuker.
 • Turnus tillempes individuelle ønsker, men legges vanligvis opp med 3 uker arbeid og deretter 1 uke fri. Lengre intervall er mulig. 
 • Lønn etter avtale. Tidspunkt for tiltredelse kan diskuteres.
 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til besøk og intervju på Hiimsmoenkollektivet i Suldal.
 • Kopi av vitnemål, attester og referanser må leveres ved intervju.
 • Tilfredsstillende politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men leveres før tiltredelse.
 • Søknad med vedlagt CV sendes på mail til vår epost; post@hiimsmoen.no

Om arbeidsgiveren

Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet (SHK) er en privat ideell stiftelse med over 40 års erfaring som barnevernsinstitusjon organisert som et kollektiv med medleverskap. Våre verdier er fundamentet som all vår virksomhet bygger på. Vi tilbyr behandling til ungdommer i alderen 14 - 20 år, plassert etter Lov om barneverntjenester, med et rusmisbruk som betegnes som omfattende. Målsettingen er å motivere og å gi den enkelte ungdom mulighet for endring. SHK består i dag av 2 bofellesskap i Suldal med plass til henholdsvis 8 og 3 ungdommer. Vi har også et Bykontor i Stavanger med tilbud om hybeltrening og diverse aktiviteter.

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Hanne L-Johansen

Stillingstittel: Adm.personal

Mobil: 958 41 567

 

Kontaktperson: Laila Gjellestad

Stillingstittel: Daglig leder

Mobil: 992 65 527