Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet er en privat ideell stiftelsen etablert i 1982 med virksomhet både i Suldal og i Stavanger.

Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet er en barnevernsinstitusjon organisert som et kollektiv med bo – og levefellesskap. Bofellesskapet er de ansattes primære hjem, vi er godkjent for 22 plasseringer og vi tilbyr behandling til målgruppen; «Alvorlig eller vedvarende rusmisbruk» plassert etter Barnevernsloven.

Målsettingen er å motivere og å gi den enkelte mulighet for endring.