Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet er en barnevernsinstitusjon organisert som et kollektiv med bo – og levefellesskap. Bofellesskapet er de ansattes primære hjem. Vi er godkjent for 16 plasseringer og tilbyr behandling til målgruppen; «Alvorlig eller vedvarende rusmisbruk» plassert etter Barnevernsloven. Målsettingen er å motivere og å gi den enkelte mulighet for endring.

Verdiene er fundamentet som all virksomhet i Hiimsmoen aktivt bygger på. Verdiene fungerer som intensjoner og gir oss retning.