Vi tenker at våre ungdommer har et behov for ett helhetlig og langvarig behandlingstilbud.  

Målgruppen «alvorlig eller vedvarende rusmisbruk» har omfattende og komplekse utfordringer, både i forhold til deres ulike forutsetninger, rusmisbruk og annen problematikk. Ulike plasseringsvedtak vil kunne ha innvirkning på motivasjon, og for mange ungdommer som er plassert på tvang, vil motivasjonen til endring være liten og i noen tilfeller fraværende, blant annet for det de vil motsette seg hele plasseringen og er i motstand. En av våre viktigste oppgaver er å motivere til endring, dette er ofte tidkrevende.

Med helhetlig behandlingstilbud tenker vi et forløp som startet før inntak, og avsluttes vanligvis etter oppfølging i egen bolig eller evt. i opprinnelig omsorgsbase. 

Alle ungdommer i stiftelsen flytter inn på kollektivet på Hiimsmoen i Suldal. For dem som etter hvert er klare for flytting til mindre bofellesskap er Gata 6 på Sand eller hybeltrening i Stavanger våre alternaltiv. Her møter ungdommene større utfordringer i form av mer frihet, som også krever at de tar større ansvar for egen tilværelse. Stiftelsen har på bakgrunn av erfaring valgt å operere med ulike former for formell behandlingstilknytning: bofellesskap, bofellesskap med hybeltrening og hybeltrening med oppfølging (ettervern). Dette for å sikre en gradvis og forutsigbar nedtrapping av behandlingstilbudet i utflyttings – og utskrivingsfasen.

Oppholdstiden i behandlingen vil variere. Gjennomsnittstiden har vært ca. 2 år, hvorav en del har vært i bofellesskap og en del behandling i egen bolig.