Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet er godkjent for 22 barnevernsplasseringer fordelt på to bofelleskap og hybeltrening. Alle avdelinger har samme målgruppe, målsetting og metodikk.

Levefellesskapet er utgangspunktet for hele miljøarbeidet i SHK og også plattformen for å etablere trygghet og relasjon. Vi fokuserer på alle de naturlig helende prosessene som oppstår i dette fellesskapet. Uvilkårlig omsorg og kontroll, samt trygghet og reguleringsstøtte, er viktige fundament, og levefellesskapet er i seg selv en tillitskapende ordning.