Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet er godkjent for 22 barnevernsplasser fordelt på tre bofelleskap, inkludert oppfølging. Alle avdelinger har samme målgruppe, målsetting og metodikk. Nye ungdommer plasseres stort sett alltid i bofellskapet Hiimsmoen. Overflyttinger fra andre bofelleskap og videre i hybel/leilighet skjer etter individuell vurdering i samarbeid med ansvarsgruppa.