Hiimsmoenkollektivet ligger 5 km fra tettstedet Sand i Ryfylke. Alle nye elever kommer først til Hiimsmoenkollektivet. Det er «hjertet» i Stiftelsen, og en plass vi ønsker at alle får et forhold til. Det er et stort tun med et hovedhus og flere nærliggende bygninger, blant annet Hiimsmoen Skole, kontorer, verksted, festsal, treningsrom, stall og leiligheter. Plassen har store utearealer med ridebane, klatresopp, skateområde, sandvolleyball bane og store terrasser og plener. Her er plass til 13 ungdommer, 11 om Gata 12 brukes.