Alle nye elever kommer først til Hiimsmoenkollektivet.

Det er en innebygd risiko i det å samle flere ungdommer med lik problematikk i institusjon, og er en utfordring at det i perioder er ungdom som motarbeider plasseringen og plasseringens innhold. Vårt hovedgrep i forhold til å møte dette ligger i organisering av levefellesskapet. Ansatte deler timer, dager, uker og år med den eksisterende ungdomsgruppen, og dette gir unike muligheter til å oppdage og motvirke og forebygge slike forhold. Vi er aktivt deltakende i fellesskapets arealer.

Vi jobber aktivt med å forebygge konflikter og tvangssituasjoner, ha en rolig og forutsigbar atmosfære. Bofellesskapene har fastlagt struktur med hyppige treffpunkt og felles møtepunkt. Dette gjør at vi raskt vil få oversikt over den enkelte ungdom sin fysiske og psykiske helse, så vel som tilbaketrekkingsadferd, rus, rømming etc. 

Det å faktisk dele hverdagen er grunnlaget for å etablere et fellesskap som omfatter både ansatte og ungdommer. De voksne tilbringer store deler av livet sitt på kollektivet. Det danner grunnlag for et familielignende kollektiv der de voksne lever sammen i en felles struktur og kultur. Vi ønsker at ungdommene skal gå inn i dette fellesskapet, og at de gjennom en omsorgsfull atmosfære inkluderes i dette.

 

Hiimsmoen kollektivet ligger 5 km fra tettstedet Sand i Ryfylke.  Det er «hjertet» i stiftelsen, og en plass vi ønsker at alle får et forhold til. Det er et stort tun med et hovedhus og flere nærliggende bygninger, blant annet Hiimsmoen skole, kontorer, verksted, festsal, treningsrom, stall og leiligheter. Plassen har store utearealer med ridebane, klatresopp, skateområde, sandvolleyballbane og store terrasser og plener. Her har vi plass til 13 ungdommer.

stuen