Vi mener at samarbeid mellom voksne og ungdommer som er i et fellesskap bidrar til å hjelpe ungdommene inn i en god livsstil. Ungdommene som er hos oss har mulighetener til å utvikle sine talenter, styrker og potensial. Hiimsmoen har stor tro på at aktiviteter, turer, friluft, arbeid, kreativitet og lek er en viktig del av å ha det bra både fysisk og psykisk og er dermed sentral del av behandlingstilbudet.