Vi mener at gjennom samarbeid mellom voksne og ungdommer i et fellesskap bidrar til å hjelpe ungdommene inn i en god livsstil. Ungdommene som er hos oss har mulighet til å utvikle sine talenter, styrker og potensial. Hiimsmoen har stor tro på at aktiviteter, turer, friluft, arbeid, kreativitet og lek er en viktig del av å ha det bra, både fysisk og psykisk, og er dermed en sentral del av behandlingstilbudet.