Det å få tro på seg selv er en sentral del av å kunne gjøre konstruktive valg og bygge seg et godt liv med meningsfylt innhold. Vår erfaring tilsier at våre ungdommer ofte har mye kreativitet boende i seg selv og ofte har undertrykt mange følelser de har sterk behov for ventilere. Gjennom musikk, scene og revy ønsker vi å gi ungdommene mulighet til å uttrykke seg selv og gi dem et trygt rom for å heve sin stemme.

Vi ser at deltagelse i revy og konserter ofte kan bidra til å skape sterke øyeblikk. Denne typen aktivitet kan også bidra til å skape følelser av stolthet, samhold og mestring. 

Fokuset er på å skape en trygg atmosfære hvor ungdommen kan få utfolde seg selv. Latteren henger ofte løst og vi bruker felleskapet på en slik måte at det skal være rom for kreativitet og alles ideer.  I revyen bruker vi ofte humor og forsøker å sette hendelser litt på spissen. Dette gjør vi også for å bidra til å ufarliggjøre hva som kan ha vært stressende situasjoner.


Gjennom året har vi blant annet:

 

Musikk-uke og solidaritetskonsert

Hver vår inviterer vi til musikk-uke på kollektivet. Dette er et samarbeid med Hiimsmoen Skole hvor vi leier inn profesjonelle musikere. Ungdommene får mulighet til å skrive egne tekster, samt å spille inn låtene sine og til slutt presentere dem for kollektivet og familie i en veldedighetskonsert.

Ungdommene får mulighet til å fortelle sin historie og sangene skal ha et meningsfylt innhold, det vil si at vi ikke ønsker å romantisere forhold til rus, men heller veien ut eller utfordringene rundt det livet de har levd. Dette har hatt en positiv effekt for flere ungdommer gjennom flere år og vi har derfor fått det inn fast på årshjulet.

Konserten er ofte på kulturhuset på Sand og er åpent for familie og bygda. Inntekten fra konserten går til vårt veldedighetsprosjekt i Armenia. Les mer her.

 

Høstfest og revy

Hver høst inviterer SHK tidligere ungdommer og ansatte til høstfest. I denne forbindelse lager ungdommer og voksne sammen en revy. Både tidligere og nåværende ungdommer inviteres til å delta i denne prosessen. Vi ser at dette har hatt en positiv effekt for flere ungdommer gjennom flere år. De får delta i en kreativ prosess, de får utfordret og utfoldet seg kreativt,  de opplever mestring og stolthetsfølelse, utvikler ferdigheter og kompetanse innen musikk/dans/drama, de får positive tilbakemeldinger, blir tryggere på seg selv med mer.