Målgruppen vår er ungdommer med omfattende og vedvarende rusmiddelmisbruk, og atferdsproblemer i forhold til skole, familie, fritid og kriminalitet. Det forekommer at ungdommene i varierende utstrekning har psykiske vansker og/eller psykiske lidelser. 

Ønsker du å drøfte aktuelle ungdommer med tanke på inntak?
Ta kontakt med oss!

Telefon: 52 79 07 00

Epost: post@hiimsmoen.no.

 

Våre inntaksansvarlige kan også kontaktes direkte:

Hanne Lund-Johansen:

95 84 15 67