Ønsker du å drøfte aktuelle ungdommer med tanke på inntak?
Ta kontakt med oss!

Telefon: 52 79 07 00

Epost: post@hiimsmoen.no.

 

Våre inntaksansvarlige kan også kontaktes direkte:

Hanne Lund-Johansen:

95 84 15 67

Knut Bakke:

98 26 19 70