Familiearbeidet:

Gjennom familie- og nettverkstilbudet ønsker vi å legge til rette for at familiene og andre nære skal kunne arbeide med kommunikasjon, kontakt/relasjon og eventuelle avklaringer. Ved utflytting ser vi det som viktig at ungdommen har tilknytning til sitt familienettverk, selv om det vil være helt individuelt i hvilken grad og i hvilken form kontakten vil ha.

Vi vet at båndene mellom ungdommene, foreldre og andre nære er viktig. Familie og nettverk er sentrale samarbeidspartnere og viktige kilder til kjennskap og kunnskap om ungdommene. Forskning viser at det å involvere familie- og nettverk i behandlingsprosessen har betydning for behandlingsresultatet. Vi ser på det som viktig at vi i den tiden ungdommene er plassert i Stiftelsen har ulike treffpunkt med familien og andre nære. 

Kontakt med familie:

Underveis i behandlingen ønsker vi å ha jevnlig og gjensidig kontakt med familien. Dette er både på telefon, gjennom besøk på kollektivet, bursdager og ellers. Det er i utgangspunktet alltid mulig å komme på besøk. I forbindelse med hjemreiser med/eller uten følge av voksen vil vi også ha kontakt med hverandre. Dette gjelder spesielt i den første perioden da ungdommene bor på kollektivet på Sand. Når de flytter derfra og/eller nærmer seg utskriving vil ofte hyppigheten på kontakt endres/reduseres noe.

Familie og temahelger:

I løpet av året arrangerer vi 4 familiehelger, 3 av disse er temahelger hvor både foreldre/andre nære, søsken og andre viktige voksne blir invitert. 1 helg i året blir foreldre/andre viktige voksne invitert til en seminarhelg.

I løpet av behandlingstiden vil familien tilbys familiesamtaler. Antall og hyppighet avklares med den respektive familien. Det er ønskelig at samtalene er kommet i gang i løpet av det første halve året etter inntak. Samtalene veksler mellom informasjonsbaserte samtaler, og kartleggingssamtaler som har mer endringsorientert karakter. Vi tilstreber å ha en systemisk tilnærming. Det avklares med den enkelte ungdom hvem som deltar i familiesamtalene og deltakelsen kan variere fra gang til gang.

 

familie