Skoletilbudet er for elever som av ulike grunner ikke kan delta i ordinært skoletilbud. Skolen startet opp høsten 2017 og har vært et viktig satsingsområde i SHK som skal bidra til økt fokus på ungdommens fremtid. Hiimsmoen skole er rent organisatorisk under Gand videregående, men holder til i koselige lokaler like ved kollektivet. På skolen får elevene mulighet til å ta opp igjen tapt undervisning, delta på ulike kurs og påvirke egen timeplan. Det er ansatt tre lærere som følger ungdommene tett opp. Skolen gir mulighet for å forberede ungdommene for videre skolegang samtidig som det gir ungdommene økt kompetanse og innhold i hverdagen. Skolen skal motivere og engasjere elevene samt gi dem følelsen av mestring. Skolen gir elevene nye sjanser til deltagelse hele tider alt ettersom hvordan situasjonen til den enkelte er.

 

Timeplan:

Hiimsmoen skole har tilbud om undervisning mandag-torsdag 9.00-14.30, og fredag 9.00-12.00 og skolens timeplan varer over en periode på 6 uker før den endres.

Skolen har et rullerende inntak, slik at nye elever kan melde seg inn i løpet av hele året. På denne måten kan ungdommene være med å endre timeplanen og ønske seg fag og delta når de kjenner seg klar for det. Skolen har tett dialog med ungdommene i forhold til å skreddersy hver enkelt ungdom sin timeplan og tilpasse hver og enkelt sine behov, drømmer og målsettinger. Elevene bestemmer i forkant av hver periode hvilke fag de ønsker å delta på, og kan gjennom samtaler komme med forslag til hvilke fag/temaer timeplanen skal inneholde.

Eksepler på innhold i timeplan er for eksempel:

Svømming, elevbedrift, realfag, livsmestring, nyheter, kreativt håndverk, musikk, verksted, kjøkken, konditor, revy, båtførerprøven, hage og planter, personlig økonomi, språk, politikk, gymnastikk, friluft, forskningstime, med mer.

Vi har som mål at elevene skal lære ut fra det nivået de er på selv, og vi bruker så lang tid som vi må- hos oss har vi ikke hastverk.

Fravær

På Hiimsmoen skole har vi ikke regelen om 10 % da det er behandlingen som skal stå i fokus. Likevel vil eleven bli kalt inn til samtale dersom fraværet er mer enn 3 dager i løpet av en periode. Da kan det være en sammen kommer frem til at eleven trenger pause, og heller bør starte perioden etter, eller at en motiverer til å fortsette ut perioden. Hver enkelt elev er ulik, derfor er det ikke en fast regel som gjelder.

Arbeidspraksis

Skolen kan også tilby arbeidspraksis ved ulike lokale bedrifter. Det blir da et samarbeid mellom skolen og bedriften og lagt til rette for hvor mye den enkelte ungdom ønsker å jobbe. Elever som nytter som av praksisplass i bedrift via skolen har ikke krav på lønn, det er opp til den enkelte arbeidsgiver å avgjøre.

Verksted