Gata 6 er stiftelsens bofellesskap i Sand sentrum, og har en stor terrasse og plen utenfor. Avdelingen ble startet  i 1994. I dette bofellesskapet er det plass til 3 ungdommer og levefellesskapet er dermed tettere og enda mer familielignende. 

Det vil være ulik tidshorisont for den enkeltes behandling. Dette knytter seg til at stort sett alle våre ungdommer er plassert hos oss mot sin vilje og at de i starten er preget av lav eller ingen motivasjon og at de er til dels sterkt i motstand mot plasseringen i seg selv og de tiltakene vi søker å sette inn.

Forutsetningen for å skape en god utvikling hos dem er at vi må klare å bryte gjennom denne motstanden, etablere motivasjon og relasjon, for deretter å komme i behandlingsposisjon. Det vil erfaringsmessig være store variasjoner fra ungdom til ungdom hvor lang tid dette tar. Tidlig i behandlingsoppholdet jobbes det med ungdommens eget ønske for progresjonen frem til å ”klare seg selv.”  Gata 6 er et alternativ for ungdommene som trenger et mindre fellesskap og som er klar for å ta et større ansvar for egen hverdag.

I gata 6 deler ansatte hverdagslivet sammen med ungdommene og har en felles hjemlivsarena. Som medlever i dette fellesskapet bruker vi oss selv som personer og medmennesker. Både i daglige og høytidelige aktiviteter blir rollene mellom oss mer likeverdig enn rollene som hjelper og klient. I mange slike situasjoner blir man samarbeidspartnere og deler gleder og utfordringer med hverandre. Medlevere byr på seg selv, både på sine sterke og svake sider. Når dette fungerer på sitt beste, vil de voksne bli noe mer enn en «hjelper».

I Suldal kommune er det et bra utbygd tilbud av fritidsaktiviteter, med mellom annet godt utstyrt idrettshall og idrettsanlegg ved skolen på Sand.  I tillegg er naturen variert (fra sjø til høgfjell) med rike muligheter på ulike aktiviteter hele året.