Langgata 2 i Stavanger, har vi en loftstue og flere kontorer / møterom, samt treningshybel. Huset ligger midt i Stavanger sentrum, rett ved hurtigbåtkaia og 2km fra bofellesskapet på Kannik. Her holdes mange av våre ansvarsgruppemøter. Huset er et tilbud til tidligere ungdommer om en varig tilknytning gjennom ulike aktiviteter slik som arbeidstreningstilbud / felleskap, fritidsaktiviteter, sosialt nettverk og grupper.

Treningsleiligheten som er tilknyttet bofellesskapet G24 ligger i dette bygget. Her gis tilbud om hybeltrening som er siste del av behandlingsforløpet.  Huset har en stor terrasse mellom kontorbygget og treningsleiligheten. I tillegg har vi utleie av næringslokale i første etasje. Disse lokalene blir leid ut til Økologisk dagligvare, som også tar imot våre ungdommer i arbeidspraksis.