I det ungdommen skal flytte ut av et bofellesskap, flytter de ut av en bosituasjon preget av forutsigbarhet, kontroll, trygghet og fellesskap.  Tilværelsen i egen bolig / hybel stiller dem ovenfor store kontraster til denne bosituasjonen.  Uansett forberedelsestid vil utfordringer og fristelser kreve at de i større grad må ta et ”alene – ansvar” for situasjonen.  En endring i livsførsel blir ikke til en ny livsstil uten videre, uten noen ” nye runder ” og uten støtte og påvirkning fra rusfrie miljø.  I denne fasen er det viktig at ungdommen kan ha tilhørighet til et nettverk som har kjennskap til de prosessene de er i.  Denne fasen vil også gjøre det mulig for ungdommene å utvikle langvarige relasjoner til mennesker knyttet til SHK, med tro på at både behandling og fellesskap nytter.

Ungdommen bor, i denne fasen, i egen bolig/hybel og har jevnlige møter med Stiftelsens medarbeidere. Ungdommen får fellesskap og tilhørighet for styrking og ivaretakelse av behandlingsresultatet. Ungdommen har selv ansvar for å benytte seg av det tilbudet han/hun ønsker. Tilbudet omfatter blant annet ukentlig oppfølgingssamtale, familie- og nettverksarbeid, kan delta på turer/aktiviteter, individualterapi/psykolog, økonomitrening, hjelp til kontakt med andre etater (Nav, skole/jobb o.l ) med mer.