I løpet av året arrangerer vi 4 familiehelger, 3 av disse er temahelger hvor både foreldre/andre nære, søsken og andre viktige voksne blir invitert. 1 helg i året blir foreldre/andre viktige voksne invitert til en seminarhelg.


I løpet av behandlingstiden vil familien tilbys familiesamtaler. Antall og hyppighet avklares med den respektive familie. Det er ønskelig at samtalene er kommet i gang i løpet av det første halve året etter inntak. Samtalene veksler mellom mer informasjonsbaserte samtaler, og kartleggingssamtaler som har mer endringsorientert karakter. Vi tilstreber å ha en systemisk tilnærming. Det avklares med den enkelte ungdom hvem som deltar i familiesamtalene og deltakelsen kan variere fra gang til gang.