Hiimsmoenkollektivet

Moen

Hiimsmoenkollektivet ligger 5 km fra tettstedet Sand i Ryfylke. Røde Kors bygde Hiimsmoen sanatorium i 1933 og tok den gang også over lakselorden Hunter sitt Lakseslott fra 1889. Etter en kort periode som pleiehjem, etter tuberkulosens utrydning, startet kollektivet i 1982. Alle nye elever kommer først til Hiimsmoenkollektivet. Det er her grunnlaget for endringsarbeidet blir lagt. Hiimsmoen er "hjertet" i Stiftelsen, og er en plass vi ønsker at alle får et forhold til.