Gjennom de ulike delene av familie- og nettverkstilbudet ønsker vi å legge til rette for at familiene og andre nære skal kunne arbeide med kommunikasjon, kontakt/relasjon og eventuelle avklaringer. Ved utflytting ser vi det som viktig at ungdommen har tilknytning til sitt familienettverk, selv om det vil være helt individuelt i hvilken grad og i hvilken form kontakten vil ha.

Underveis i behandlingen ønsker vi å ha jevnlig og gjensidig kontakt med familien. Dette er både på telefon, gjennom besøk på kollektivet, bursdager og ellers. Det er i utgangspunktet alltid mulig å komme på besøk. I forbindelse med hjemreiser med/eller uten følge av voksen vil vi også ha kontakt med hverandre. Dette gjelder spesielt i den første perioden da ungdommene bor på kollektivet på Sand. Når de flytter derfra og/eller nærmer seg utskriving vil ofte hyppigheten på kontakt endres/reduseres noe.