Langgata 2

I Langgata 2 i Stavanger gir Stiftelsen tilbud til ungdommer om en varig tilknytning gjennom ulike aktiviteter slik som arbeidstrening, felleskap, fritidsaktiviteter, sosialt nettverk og grupper. Stiftelsen ønsker å bedre det helhetlige tilbudet til våre ungdommer, med et spesielt fokus på de som har behov for en langvarig tilhørighet. Målet er å utvikle et nettverk for elevene, som en hjelp til å opprettholde oppnådde resultater. Virksomheten baserer seg også på solidaritet mellom de som klarer seg bra og de som er hjelpetrengende i kortere eller lengre perioder.