Høstfest 23. November! 

Ta kontakt med Ann Kristin (413 64 578) dersom du ønsker å komme.

Velkommen!