Hiimsmoen har fått arve noe midler fra Aase Agnes Lærdal. Det er opprettet et fond og midlene disponeres jf. testamentet.  


Formål: Støttebeløp skal være til etablering / tilbakevending til samfunnet 

Krav til søkeren: ungdommer som har gjennomført et behandlingsopplegg i SHK, og som har klart seg i en 2 års periode (altså hatt en stabil bo og livs situasjon de siste 2 år).   

Det kan søkes om følgende:  

 • Støtte til bilsertifikat eller andre sertifikat (f.eks. truck) som det ikke blir gitt støtte til gjennom NAV. KRAV: fullføre. Utbetaling av støtte skjer ved bestått prøve/sertifikat. 

 • Støtte til Utdanning / skole / kurs - som gir en hjelp inn i arbeidslivet, og som det ikke blir gitt støtte til gjennom NAV.
  KRAV: fullført kurs/skole. Utbetaling av støtte skjer ved bestått prøve/sertifikat. 

 • Støtte til inventar/utstyr ved etablering i egen bolig som det ikke blir gitt støtte til gjennom NAV.  

 • Støtte til tiltak for å ivareta egen fysisk og psykisk helse (som eks. psykologer, sertifiserte terapeuter, psykomototrikere, kiropraktor, yoga, PT, økonomisk rådgivning etc.) der det er behov for et lengre behandlingsforløp. 

 

Det kan søkes om inntil kr 25.000 pr person. Tilskuddet er en engangs-bevilgning. 

Det avtales med den enkelte hvordan beløpet refunderes / utbetales.  

Det er anledning til å søke midler flere ganger, men søkere som ikke har fått støtte tidligere vil bli prioritert. 

 

Søknad kan leveres gjennom hele året. Søknader behandles og avgjøres 4 ganger årlig av Styret (blir lagt frem anonymt). Styret kan innvilge heler eller deler av en søknadssum. Vedtak fra styret er endelig. Dato for styremøte hvor søknader blir behandlet i 2024 er 23. september og 9. desember. 


Søknaden må inneholde:  

 • Hvem er du?  

 • Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse 

 • Hva er din situasjon nå? 

 • Enslig, familie, barn, jobb, bolig, økonomi mm 

 • Hva søker du støtte til?  

 • Hva koster det du søker støtte til? 

 • Hvorfor søker du? 

 • Hva vil du oppnå med støtten? 

 

Søknaden, og eventuelle spørsmål til søknaden, sendes til post@hiimsmoen.no. Mrk. Aase Lærdals fond